DIN SPECIALIST PÅ SKÖTSEL & UNDERHÅLL
Skötselavtal på årsbasis
 
 
 
Miljöpolicy och Kvalitetspolicy. Mats trädgårdsservice AB
 
 
 

 
MILJÖPOLICY / KVALITETSPOLICY
Mats Trädgårdsservice AB följer den miljölagstiftning och andra krav som berör vår verksamhet. Vi strävar efter att öka kunskapen och höja medvetandet i miljö- och arbetsmiljöfrågor hos alla anställda.

Vår maskinpark är utrustad med katalysatorrening och drivs enbart med miljöklassat drivmedel.

Vi använder miljövänliga oljor, vätskor m.m. Vi källsorterar allt avfall.

Vi arbetar medvetet för att förbättra utnyttjande av våra resurser och välja arbetsmetoder som är skonsamma mot miljö och människa

Vi gör miljöanpassade inköp och ställer krav på leverantörer vad det gäller inköp av nya maskiner och förbrukningsmaterial. Miljöförbättrande åtgärder ser vi som långsiktiga investeringar.

Kvalitetsarbetet skall utgöras av hög kundtillfredsställelse. Detta sker genom rapportering, dagboksanteckningar samt analys av kvalitetsmål . Vår verksamhet skall anpassas efter kundens önskemål och krav samt följa gällande lagar.

Våra arbeten skall utföras på ett korrekt och professionellt sätt från början och vår ambition är att alltid bemöta våra kunder personligt och serviceinriktat.

Vår personal är utrustad med enhetlig klädsel samt bär identitetsbrickor väl synliga enligt ID06.

© 2021 Mats Trädgårdsservice AB.