DIN SPECIALIST PÅ SKÖTSEL & UNDERHÅLL
Skötselavtal på årsbasis
 
 
 
Mats trädgårdsservice AB
 
 
 

 
UTBILDNING / ARBETSLIVSERFARENHET
Företaget ägs och drivs av Mats Davidsson och startades i februari 1989.
Vi är idag 15 stycken verksamma inom företaget.

Det krävs ett brett kunnande och erfarenhet för att sköta trädgårdar och utemiljö.
Jag, Mats, har följande utbildningar:
 • 2-årig trädgårdsutbildning - Dingle
 • 1-årig Högre specialkurs i markbyggnad - Sveriges Trädgårdsuniversitet Alnarp
 • Vidareutbildning "Skötsel och underhåll" - Göteborg
 • Vidareutbildning i röjsågens och motorsågens handhavande och skötsel - Lund
 • Vidareutbildning i växtkunskap och beskärning - Göteborg
Arbetslivserfarenhet:
 • Parkförvaltningen Alingsås kommun, säsongsanställd 1977-1980
  (nyanläggning av grönområden samt skötsel och underhåll)
 • Kyrkogårdsförvaltningen, Alingsås Kommun, säsongsanställd 1981-1985
  (skötsel och underhåll)
 • Parkförvaltningen Lerums kommun, 1985-1986
  (anläggning och skötsel)
 • HTE Garden AB, Göteborg, 1986-1988
  ( anläggning och skötsel)
 • Mats Trädgårdsservice AB, eget företag sedan 1989

© 2021 Mats Trädgårdsservice AB.